مونتاژ قطعات SMD و آی سی

شرکتی معتبر

مونتاژ قطعات SMD و آی سی
1402/06/14
مهندس برق و الکترونیک
تهران , تهران
12,000,000
سال
مرد
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

مونتاژ قطعات SMD و همچنین آی سی

شرکت دانش بنیان

اطراف دانشگاه شریف

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه