فرزین فائزی

Help desk
1402/06/17
Help Desk
تهران , تهران
توافقی
سال
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

کارشناس هلپ دسک

آشنا به شبکه 

محیط کار جذاب ایمن 

با آموزش و زمینت پیشرفت

 

شاخص های کلیدی