ایران نوین

نقاش
1402/08/21
نقاش ساختمان
تهران , تهران
توافقی
سال
مرد
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

شایستگی ها :
شناخت انواع رنگ ها 
توانایی ساخت و ترکیب رنگها 
توانایی کار با غلطک 
مهارت کار با ماشین پوست 
مهارت کامل در زیر کاری رنگ مثل سمباته و بتونه کاری....
نظم و انضباط کاری 
داشتن اخلاق کاری رعایت قوانین اجرایی

مسئولیت ها : 
هماهنگی کامل با سرپرست رنگکاری جهت تمامی کارها
 تمیز کاری و نظافت کامل محوطه رنگ کاری 
سمباته و بتونه کاری ماشین پوست ، قطعات و محصولات 
رنگ نهایی 
رفع عیوب و تحول کار به سرپرست 

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه