ایران نوین

آهنگر
1402/08/21
آهنگر
تهران , تهران
توافقی
سال
مرد
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

شایستگی ها:
آشنایی با جوشهای مختلف 
توانایی کار با دستگاههای اهنگری مثل پروفیل و ...
توانایی کار با دستگاه جوش
توانایی و مهارت در برش و فلاپ
توانایی کار با دستگاه سنگ فرز
اخلاق و رفتار مناسب 
نظم و انضباط کاری 
رعایت قوانین اجرایی

مسئولیتها:
انجام تمام وظایف مربوطه و تعیین شده  از سمت سرپرست آهنگری نظافت و تمیز کاری واحد مربوطه
جمع آوری ابزارآلات و آهنهای اضافی و قراردادن در جای خود
ماموریت به جاهای مختلف جهت انجام پروژه ها 
بارگیری و تخلیه آهن آلات

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه