جذب نیروی تعمیرکار فنی

شرکتی معتبر

جذب نیروی تعمیرکار فنی
1402/11/20
همه مشاغل این دسته
تهران , تهران
توافقی
1 سال
مرد
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

ما به ۱۵ نیروی فنی کار نیازمندیم.

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه