تکنسین الکترونیک جهت تعمیرات وپشتیبانی تولید

توسعه فناوری هوشمند میکائیل

تکنسین الکترونیک جهت تعمیرات وپشتیبانی تولید
1403/01/14
تکنسین الکترونیک
تهران , تهران
توافقی
سال
مرد
فوق دیپلم
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

آشنایی با ICDL
مسلط به کارباهویه
آشنایی بامدارات الکترونیک

شاخص های کلیدی