کارشناس برق

شرکتی معتبر

کارشناس برق
1403/01/27
مهندس برق و الکترونیک
تهران , تهران
توافقی
0 سال
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل
شاخص های کلیدی

شغل های مشابه