تکنسین برق

شرکتی معتبر

تکنسین برق
1403/01/27
تکنسین الکترونیک
تهران , تهران
توافقی
سال
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل
شاخص های کلیدی