کارمند فنی

شرکتی معتبر

کارمند فنی
1403/03/16
کارمند فنی و مهندسی
تهران , تهران
توافقی
1 سال
عادی
کارآموز
شرح شغل

کارمند فنی بخش تولید 

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه