کارمند اداری

شرکت کدایران

کارمند اداری
1403/03/21
کارمند اداری
تهران , تهران
مصوبه وزارت کار
2 سال
فوق دیپلم
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

کارشناس ارزیابی 

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه