استخدام قوه قضاییه

خبر ۷ تیر ۱۴۰۱ -اطلاعیه تکمیلی اعلام اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش) به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ و اعلام نتایج اولیه متقاضیان آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به تاریخ های برگزاری ۱۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۱۶) به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر گردید در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ (موضوع بند ۳ در بخش «ج» سایر امتیازات قانونی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت¬نام) امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستانهایی که نرخ باروری در آنها ۲/۵ و کمتر باشد بابت تاهل به تمامی داوطلبان متاهل زن و مرد تعلق گیرد.

لذا داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، درصورتی که در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند درخصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ اقدام نمایند.

اطلاعیه های استانی تحویل مدارک آموزش و پرورش

اطلاعیه های زمان و نحوه تحویل مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان های مختلف به محض اعلام در جدول زیر قرار داده خواهد شد

 ردیفاستان‌ها آدرس سایت
۱آذربایجان غربی  wa.medu.ir
۲استان اصفهانAsf.medu.ir
۳شهر تهرانTehran.medu.ir  
۴استان البرزALBOrz.medu.ir
۵استان کردستانkurd.medu.ir  
۶استان کرمانkerman.medu.ir
۷استان کرمانشاهkermanshah.medu.ir
۸سیستان و بلوچستانsb.medu.ir  
۹آذربایجان شرقیea.medu.ir
۱۰استان مازندرانmazand.medu.ir
۱۱استان ایلامilam.medu.ir
۱۲استان بوشهرbushehr.medu.ir
۱۳استان خراسان شمالیkhn.medu.ir  
۱۴استان خراسان جنوبیskh.medu.ir  
۱۵استان خوزستانkhouz.medu.ir  
۱۶استان زنجانzanjan.medu.ir  
۱۷استان قزوینcaspian.medu.ir  
۱۸استان گیلانguilan.medu.ir  
۱۹استان هرمزگانhormozgan.medu.ir
۲۰خراسان رضویrazavi.medu.ir  
۲۱چهار محال و بختیاریchb.medu.ir  
۲۲استان یزدyazd.medu.ir  
۲۳استان همدانhamedan.medu.ir  
۲۴استان مرکزیmarkazi.medu.ir  
۲۵استان سمنانsemnan.medu.ir  
۲۶استان کهگیلویه وبویراحمدkb.medu.ir  
۲۷استان قمqom.medu.ir  
۲۸شهرستان های تهرانTeo.medu.ir  
۲۹استان اردبیلARTa.medu.ir
۳۰استان فارسfars.medu.ir  
۳۱استان گلستانgolestan.medu.ir  
۳۲استان لرستانlorestan.medu.ir