کمبود نیروی کار چیست؟

هنگامی که کمبود نیروی کار رخ می دهد، به این معنی است که کارفرمایان برای استخدام متقاضیان واجد شرایط برای فرصت های شغلی موجود با مشکل مواجه می شوند.

کاندیداهای کافی برای ایفای نقش هایی که استخدام می کنند وجود ندارد، و یافتن تعداد کمی از کاندیداهای موجود دشوار است.

با این حال، کمبود نیروی کار می تواند پیچیده تر باشد. برخی از مشاغل برای پر کردن سخت تر هستند و برخی از صنایع نسبت به سایرین زمان چالش برانگیزتری برای جذب و حفظ کارمندان دارند.

در طول کمبود نیروی کار، تعداد نیروی کار کم است، جذب کارگران واجد شرایط دشوار است، ثبت موقعیت‌های آزاد طولانی‌تر طول می‌کشد، و نرخ نگهداری ضعیف است. کارفرمایان ممکن است نیاز به پرداخت دستمزدهای بالاتر و بهبود بسته های مزایا برای جذب و حفظ کارمندان داشته باشند.

انواع کمبود نیروی کار
کمبود نیروی کار صرفاً بر اساس تعداد مشاغل در مقایسه با تعداد کارگران نیست. این به دلیل عوامل مختلفی که بر استخدام تأثیر می گذارد، پیچیده است. سطح آموزش و تجربه متقاضیان کار، صلاحیت هایی که کارفرما در یک نامزد ایده آل به آن نیاز دارد، و دستمزدی که کارفرما مایل به پرداخت همه عوامل در مورد کمبود نیروی کار در یک صنعت یا شغل خاص است.

انواع اصلی کمبود نیروی کار عبارتند از:

تعداد افراد: زمانی که متقاضیان واجد شرایط کافی برای رفع نیازهای سازمان وجود نداشته باشند، ممکن است کمبود نیروی کار وجود داشته باشد.
کیفیت نامزدهای شغلی: زمانی که یک کارفرما در یافتن کارمندان با شرایط مورد نیاز خود مشکل دارد، ممکن است کمبود نیروی کار نیز وجود داشته باشد.


دلایل کمبود نیروی کار
کمبود نیروی کار به دلیل ترکیبی از عوامل ایجاد می شود، از جمله:

نیروی کار سالخورده
بازنشستگی زودهنگام
ملاحظات بهداشتی
خروج کارگران از بازار کار
کاهش کارگران یقه آبی
محدودیت های مهاجرت
افرادی که خوداشتغالی را انتخاب می کنند
کارگرانی که شغل خود را ترک می کنند